Séria 800: PBI®/Para-Aramid/GlassCore

Séria 800 reprezentuje unikátne hybridné textílie na báze zmesi žiaruvzdorných syntetických vlákien (Para-Aramid, PBI®) so skleneným jadrom (jadro zo zväzku sklenených vlákien typu E - CoreSpun). Dodáva sa vo forme tkaných textílií s rôznou hustotou a hrúbkou. Východzia špec. hmotnosť je 750g/m2. Tepelná odolnosť cca 800°C je daná materiálovým zložením a závisí od konštrukcie. Ďalšou úpravou môže byť zvýšená až na krátkodobých 1000°C.

TAGP 750

Zmes PBI™ a Para-Aramidu na sklenenom jadre v plátnovej väzbe, cca 750 g/m2, odolnosť pre kontaktné teploty do cca 800°C, krátkodobo až 1000°C.

Typy použitých materiálov:

Safepro, s.r. o.

 
Výber jazyka  EN 
SAFEPRO s.r.o. Pekná 10, 040 01 Košice
Tel: 0905 651 814
Sídlo: Lesná 6, 040 01 Košice
e-mail: safepro@safepro.sk