späť

HRx - KacP, Náhradný priezor pre kukly HR

Základné technické údaje

Použitie

Výmenný - náhradný priezor kukiel - Ka, - Kc


Konštrukcia

Polykarbonátový priezor rozmerov 40 x 24 cm, hrúbka 1,8 mm, pevne tvarovaný do oblúka, optická trieda 1


Materiál

Tvrdený, tepelne odolný transparentný polykarbonát (PC).


Popis produktu

Polykarbonátový priezor rozmerov 40 x 24 cm, hrúbka 1,8 mm, pevne tvarovaný, optická trieda 1, označenie: 2C – 1.2 U 1 BT8 9 0068 CE:
1.2 = transmitancia, optická priepustnosť
U = identifikácia výrobcu
1 = optická trieda
BT8 = stupeň mechanickej odolnosti aj pri extrémnych teplotách
9 = ochrana pred roztaveným kovom a horúcimi časticami
CE – certifikačná značka
Poznámka: ostatné symboly nie sú pre účel použitia priezoru relevantné.

Typy použitých materiálov:

Safepro, s.r. o.

 
Výber jazyka  EN 
SAFEPRO s.r.o. Pekná 10, 040 01 Košice
Tel: 0905 651 814
Sídlo: Lesná 6, 040 01 Košice
e-mail: safepro@safepro.sk