Domov O nás

O nás

SAFEPRO s.r.o. je tuzemským výrobcom a dodávateľom ochranných odevov, rukavíc a textílií proti extrémnym tepelným rizikám a agresivite priemyselného prostredia. Ucelenú ponuku vlastných výrobkov dopĺňajú samostatné položky na prídavnú ochranu hlavy a tváre. Popri výrobe a distribúcii špeciálnych OOP a technických textílií je naša činnosť zameraná aj na ochranu technológií pred nežiadúcimi tepelnými vplyvmi. Naše produkty sú určené pre všetky prevádzky s náročnými tepelnými procesmi.

Začiatky činnosti spadajú až do rokov 1990/1991 a priamo nadväzujú na dlhoročné skúsenosti stabilných obchodných partnerov. Vo výrobe používame výhradne najkvalitnejšie textílie EU, resp. US pôvodu. Textílie spracovávame vo vlastných dielňach, čo nám umožňuje prakticky „online“ akceptovať aj neštandardné požiadavky našich zákazníkov.

Ponúkame viac ako 25 ročné skúsenosti pri ochrane pred tepelnými rizikami.

Špecializujeme sa výhradne na ochranu pred teplom a ponúkame riešenia pre profesionálnu bezpečnosť pracovísk ohrozených tepelnými rizikami - dnes už s dlhoročnou tradíciou.

Profesionálna ochrana pred tepelnými rizikami

Extrémne sálavé aj kontaktné teplo, otvorený oheň, rozstrek taveniny a horúce častice často ohrozujú bezpečnosť ľudí v zložitom priemyselnom prostred. Odkedy existujú na Vašom pracovisku takéto riziká, odvtedy ohrozujú Vás aj Vašich pracovníkov a je nutné účinne sa pred nimi chrániť.

Ponúkame riešenia, ktoré sú bez ohľadu na typ pracovného prostredia optimálne aj pre Vaše požiadavky a očakávania.
CHRÁŇTE SA NAŠIMI VÝROBKAMI.

Naša ponuka

Tieto stránky obsahujú základné informácie o štandardných výrobkoch. Okrem uvedených položiek ponúkame modifikácie vychádzajúce z požiadaviek zákazníkov a našich skúseností s katalógovými výrobkami.

Ponuka SAFEPRO zahŕňa aj starostlivo vybraný sortiment „homogénnych“ a „hybridných“ technických textílií, rozdelených do Sérií podľa materiálového zloženia a tepelnej odolnosti.

Po dlhoročných skúsenostiach s tuzemskou výrobou a spolupráci s mnohými odberateľmi vrátane koncových užívateľov, si aj touto cestou dovoľujeme osloviť všetkých potenciálnych záujemcov a ponúknuť naše skúsenosti v tejto náročnej oblasti.

Neváhajte nás kontaktovať, sme pripravení na konzultácie aj riešenia technických problémov.

Typy použitých materiálov:

Safepro, s.r. o.

 
Výber jazyka  EN 
SAFEPRO s.r.o. Pekná 10, 040 01 Košice
Tel: 0905 651 814
Sídlo: Lesná 6, 040 01 Košice
e-mail: safepro@safepro.sk