Domov Na stiahnutie

Na stiahnutie

Na tejto stránke si môžete stiahnuť kompletný produktový katalóg SAFEPRO. Registrovaní používatelia si po prihlásení môžu stiahnuť aktuálny veľkoobchodný cenník, prehlásenia o zhode a ďalšiu dokumentáciu ...

Produktový katalóg

Všeobecné obchodné podmienky, ochrana údajov (GDPR)

Od 25. mája 2018 je účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). GDPR zásadne neovplyvnilo naše Všeobecné obchodné podmienky ani bežnú činnosť, pretože pracujeme prevažne s dátami o právnických osobách. V rámci toho však dochádza aj k spracúvaniu niektorých osobných údajov a v tejto súvislosti Vás uisťujeme, že osobné údaje uchovávame v bezpečí, spracovávame ich podľa platných zákonov a po novom tiež podľa GDPR. Viac informácií nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach a tiež v memorande o ochrane osobných údajov.

DOKUMENTÁCIA

Obchodná a technická dokumentácia je dostupná pre registrovaných a prihlásených obchodných partnerov.

CENNÍK

Aktuálny obchodný cenník je dostupný iba pre registrovaných a prihlásených obchodných partnerov.
Nový cenník ruší platnosť predchádzajúceho cenníka a spoločnosť SAFEPRO s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien.

Typy použitých materiálov:

Safepro, s.r. o.

 
Výber jazyka  EN 
SAFEPRO s.r.o. Pekná 10, 040 01 Košice
Tel: 0905 651 814
Sídlo: Lesná 6, 040 01 Košice
e-mail: safepro@safepro.sk