Domov Kontakty

Kontakty

SAFEPRO s.r.o.

Prevádzka: Pekná 10, 040 01 Košice
Sídlo: Lesná 6/1604, 040 01 Košice

Telefón:
0905 651 814 - Produktové oddelenie
0910 651 814 - Sklad a expedícia

e-mail:
safepro(at)safepro.sk

OR : OS Košice 1, vl.č.: 11947/VIČO : 36201626DIČ : 2021538002IČDPH : SK2021538002Banka : VUB, a.s.č.ú. : 1432986058/0200IBAN : SK34 0200 0000 0014 3298 6058

Typy použitých materiálov:

Safepro, s.r. o.

 
Výber jazyka  EN 
SAFEPRO s.r.o. Pekná 10, 040 01 Košice
Tel: 0905 651 814
Sídlo: Lesná 6, 040 01 Košice
e-mail: safepro@safepro.sk