Home News [SK]

News (in Slovak)

15. 02. 2021

Cenník 2021

Od r. 2017 sa nám podarilo udržať stabilné ceny zohľadňujúce rast cien vstupných materiálov a energií s minimálnym dopadom na spotrebiteľa. Medziročný nárast bol spravidla menší ako 2% a celý r. 2019 sme ceny udržali stabilné. Dopad zdražovania materiálov je znova minimalizovaný, avšak prudký...

read more

From April 21, 2019, new PPE products may be placed on the EU market only under Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686 / EEC.In this way we would like to inform you that SAFEPRO...

read more

02. 01. 2019

Katalóg SAFEPRO

V časti časti "Na stiahnutie" nájdete prehľadný Produktový katalóg SAFEPRO, kde spolu s definíciou tepelných rizík prezentujeme našu štandardnú ponuku. Katalóg je členený do častí: Tepelné riziká - Rukavice - Odevy - Ochrana hlavy a tváre a Technické textílie. Veríme, že Vám pomôže...

read more

Materials:

Safepro, s.r. o.

 
Language  SK 
SAFEPRO s.r.o. Pekna 10, 040 01 Kosice, SK
Phone: +421 905 651 814
Company seat: Lesna 6, 040 01 Kosice, SK
e-mail: safepro@safepro.sk