Cenník 2022

V posledných mesiacoch dochádzalo ku opakovanému a skokovému rastu cien surovín, energií aj dopravy. Vyskytli sa tiež problémy (oneskorenia alebo nedostupnosť) pri dodávkach materiálov a minimálna mzda narástla o ďalších 43 EUR. Neistá situácia ekonomiky má žiaľ dopad aj na náš výrobno-dodávateľský reťazec a podobne ako ostatní výrobcovia, aj my sme museli pristúpiť k úprave cien, pričom sa paradoxne zmeny najvýraznejšie prejavia u lacnejších výrobkov.

Niektorí naši dodávatelia, vzhľadom na nepredvídateľné ceny surovín a dopravy, naceňujú každú objednávku individuálne, čo je pre tvorbu našich cien významná komplikácia. Preto je platnosť cenníka obmedzená na 3 mesiace. Ďakujeme za pochopenie.

Aktuálny cenník je po prihlásení k dispozícii v časti "Na stiahnutie".

Come In Out of the heat …

... we have protected our clients professionally, effectively, reliably and safely AGAINST THERMAL RISKS FOR OVER 25 YEARS.

SAFEPRO Ltd. is a domestic manufacturer and supplier of special PPE against thermal risks. Beginnings of the operation go back to the years 1990/1991 and are directly linked to years of experience of our stable business partners.  Besides the production and distribution of PPE, our work is focused on technical textiles and the protection of technologies against all types of thermal risks in the industry. Our products are designed for all operations with challenging thermal processes. More information can be found in various sections of this site and we offer them also through consultation in person.

The current price list and supplementary documents are available after log in into section "Downloads".


Products


Thermal risks (heat and/or fire), consequences and related protection

Our products and technical textiles provide Professional protection against all types of thermal risks (spreading of flame, contact heat, convection - open flame, radiant heat, splashing by a melt - a molten metal) that can threaten you, your staff or your technology in aggressive industrial environments.

On these pages you can find a brief overview of our products and the necessary explanations in accordance with the legislation and applicable technical standards for the protection against heat.

Materials:

Safepro, s.r. o.

 
Language  SK 
SAFEPRO s.r.o. Pekna 10, 040 01 Kosice, SK
Phone: +421 905 651 814
Company seat: Lesna 6, 040 01 Kosice, SK
e-mail: safepro@safepro.sk