Domov Aktuality Nariadenia EP a RADY (EÚ) 2016/425 z 9.3.2016 o OOP ...
späť

Nariadenia EP a RADY (EÚ) 2016/425 z 9.3.2016 o OOP ...

Od 21.04.2019 sa nové výrobky môžu uvádzať na trh EU iba podľa nového Nariadenia EP a RADY (EÚ) 2016/425 z 09.03.2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS.

Touto formou by sme Vás chceli informovať, že spoločnosť SAFEPRO s.r.o. vykonala uvedenie všetkých svojich produktov na trh EÚ pred dátumom 21.04.2018 a to plne v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a SR.

Takéto OOP (uvedené na trh pred 21.04.2018) sa môžu naďalej (až do roku 2023) dodávať s ES vyhlásením zhody podľa Smernice 89/686/EHS, pretože už boli právoplatne umiestnené na trh EU a nepotrebujú certifikát podľa nového nariadenia skôr ako v roku 2023.


Návody na používanie a ES prehlásenia o zhode boli v marci 2019 aktualizované tak, aby už teraz splnili legislatívne požiadavky a po prihlásení sú k dispozícii v časti "Na stiahnutie". Nové EU prehlásenia o zhode budú k dispozícii ihneď po recertifikácii, najneskôr v r. 2023.

V prípade akýchkoľvek nejasností, otázok, alebo pripomienok nás prosím neváhajte kontaktovať.

Typy použitých materiálov:

Safepro, s.r. o.

 
Výber jazyka  EN 
SAFEPRO s.r.o. Pekná 10, 040 01 Košice
Tel: 0905 651 814
Sídlo: Lesná 6, 040 01 Košice
e-mail: safepro@safepro.sk