Domov Aktuality "Legisatívne" zvyšovanie cien v r. 2020
späť

"Legisatívne" zvyšovanie cien v r. 2020

Rok 2020 prinesie popri kontinuálnom raste cien materiálov (Aramidové/Kevlarové vlákna) tiež významné navýšenie nákladov na prácu vplyvom legislatívnych zmien.

Od r. 2017 sa nám podarilo udržať stabilné ceny a zohľadňovať iba rast cien vstupných materiálov a energií s minimálnym dopadom na spotrebiteľa. Medziročný nárast bol spravidla menší ako 2% a celý r. 2019 sme ceny udržali nezmenené. Pre rok 2020 je dopad zdražovania materiálov znova minimalizovaný, avšak prudký nárast nákladov v súvislosti s minimálnou mzdou a následnými odvodmi nedokážeme korigovať inak ako zvýšením cien výrobkov.

Nárast min. mzdy za toto obdobie predstavuje až 35% (r. 2017: 435€ => r. 2020: 580€), čo nám nominálne predražilo výrobu palcových rukavíc o cca 2 €. Paradoxne sa táto skutočnosť najviac prejaví u jednoduchých a relatívne lacnejších výrobkoch ako sú napríklad palcové rukavice.

Na novom cenníku intenzívne pracujeme so snahou minimalizovať dopad na spotrebiteľa. Nový cenník bude k dispozícii do konca roku 2019 (v časti "Na stiahnutie") a do platnosti vstúpi najneskôr od 1. februára 2020.

Typy použitých materiálov:

Safepro, s.r. o.

 
Výber jazyka  EN 
SAFEPRO s.r.o. Pekná 10, 040 01 Košice
Tel: 0905 651 814
Sídlo: Lesná 6, 040 01 Košice
e-mail: safepro@safepro.sk