Domov Aktuality Cenník 2022
späť

Cenník 2022

V posledných mesiacoch dochádzalo ku opakovanému a skokovému rastu cien surovín, energií aj dopravy. Vyskytli sa tiež problémy (oneskorenia alebo nedostupnosť) pri dodávkach materiálov. Neistá situácia ekonomiky má žiaľ dopad aj na náš výrobno-dodávateľský reťazec a podobne ako všetci dodávatelia, aj my sme museli pristúpiť k úprave cien, pričom sa paradoxne zmeny najvýraznejšie prejavia u lacnejších výrobkov.     Niektorí dodávatelia, vzhľadom na nepredvídateľné ceny surovín a dopravy, naceňujú každú objednávku individuálne, čo je pre tvorbu našich cien významná komplikácia. Preto nebudeme schopní garantovať dodržanie avizovaných cien dlhšie ako 3 mesiace.     Aktuálny obchodný cenník je pre registrovaných a prihlásených obchodných partnerov dostupný v časti "Na stiahnutie". Na vyžiadanie Vám ho zašleme e-mailom.     Prezentovaný cenník je platný najneskôr od 15/01/2022, resp. do výpredaja aktuálnych skladových zásob.     Poznámka: Nový cenník ruší platnosť predchádzajúceho cenníka a spoločnosť SAFEPRO s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien.

Typy použitých materiálov:

Safepro, s.r. o.

 
Výber jazyka  EN 
SAFEPRO s.r.o. Pekná 10, 040 01 Košice
Tel: 0905 651 814
Sídlo: Lesná 6, 040 01 Košice
e-mail: safepro@safepro.sk