Domov Aktuality

Aktuality

15. 02. 2021

Cenník 2021

Od r. 2017 sa nám podarilo udržať stabilné ceny zohľadňujúce rast cien vstupných materiálov a energií s minimálnym dopadom na spotrebiteľa. Medziročný nárast bol spravidla menší ako 2% a celý r. 2019 sme ceny udržali stabilné. Dopad zdražovania materiálov je znova minimalizovaný, avšak prudký...

čítaj viac

Od 21.04.2019 sa nové výrobky môžu uvádzať na trh EU iba podľa nového Nariadenia EP a RADY (EÚ) 2016/425 z 09.03.2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS.Touto formou by sme Vás chceli informovať, že spoločnosť SAFEPRO s.r.o. vykonala uvedenie všetkých svojich...

čítaj viac

02. 01. 2019

Katalóg SAFEPRO

V časti časti "Na stiahnutie" nájdete prehľadný Produktový katalóg SAFEPRO, kde spolu s definíciou tepelných rizík prezentujeme našu štandardnú ponuku. Katalóg je členený do častí: Tepelné riziká - Rukavice - Odevy - Ochrana hlavy a tváre a Technické textílie. Veríme, že Vám pomôže...

čítaj viac

Typy použitých materiálov:

Safepro, s.r. o.

 
Výber jazyka  EN 
SAFEPRO s.r.o. Pekná 10, 040 01 Košice
Tel: 0905 651 814
Sídlo: Lesná 6, 040 01 Košice
e-mail: safepro@safepro.sk