Obmedzenie prevádzky

V spoločnosti SAFEPRO s.r.o berieme šírenie koronavírusu vážne a dbáme o zdravie a bezpečnosť našich pracovníkov aj klientov. Prijímame preto opatrenia na bezpečnú prevádzku a až do odvolania budeme fungovať nasledovne:
Otváracie hodiny na prevádzke budú od 10:00 do 14:30, pracovníci však budú vybavovať vaše požiadavky mailom a telefonicky priebežne a v štandardnej pracovnej dobe formou "home-office".
Všetky zásielky budú distribuované štandardne a podľa možností kuriéra.
Uprednostňujeme telefonický a mailový kontakt pred osobným a dodržujeme sociálny odstup - jednoduchý a účinný spôsob ochrany. Priamy vstup na pracovisko bude obmedzený na nevyhnutné minimum a bezpečnú vzdialenosť 1,5 až 2 m.
Pre vaše zdravie a bezpečnosť zvyšujeme aj frekvenciu a rozsah čistiacich postupov, ako sú dodatočné utieranie všetkých tvrdých povrchov vrátane kľučiek dverí, stolov a pultov dezinfekčným roztokom. Sme presvedčení, že pravidlá, ktoré prijímame pomôžu prekonať vzniknutú situáciu.

S nami sa nepopálite ...

... svojich klientov už viac ako 25 rokov profesionálne, účinne, spoľahlivo a bezpečne CHRÁNIME PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI.

SAFEPRO s.r.o. je tuzemským výrobcom a dodávateľom špeciálnych OOP proti tepelným rizikám. Začiatky našej činnosti spadajú do rokov 1990-91 a priamo nadväzujú na dlhoročné skúsenosti stabilných obchodných partnerov. Popri výrobe a distribúcii OOP je naša činnosť zameraná aj na technické textílie a ochranu technológií pred všetkými druhmi tepelných rizík v priemysle. Naše produkty sú určené pre všetky prevádzky s náročnými tepelnými procesmi.

Viac informácií nájdete v jednotlivých sekciách týchto stránok a radi Vám ich poskytneme aj formou konzultácie.

Produktový katalóg nájdete v časti "Na stiahnutie", atuálny cenník a ďalšia potrebná dokumentácia sú dostupné po registrácii a prihlásení.


Produkty


Tepelné riziká (teplo a/alebo oheň), následky a ochrana pred nimi

Naše výrobky a technické textílie poskytujú profesionálnu ochranu pred všetkými druhmi tepelných rizík (šírenie plameňa, kontaktné teplo, konvekcia - otvorený plameň, sálavé teplo, postrek taveninou - roztaveným kovom), ktoré môžu Vás, Vašich pracovníkov, alebo Vaše technológie ohroziť v agresívnom priemyselnom prostredí.

Na týchto stránkach nájdete stručný prehľad našich výrobkov a potrebné vysvetlenia v súlade s legislatívou a platnými technickými normami v oblasti ochrany pred teplom.

Typy použitých materiálov:

Safepro, s.r. o.

 
Výber jazyka  EN 
SAFEPRO s.r.o. Pekná 10, 040 01 Košice
Tel: 0905 651 814
Sídlo: Lesná 6, 040 01 Košice
e-mail: safepro@safepro.sk