Nový cenník pre rok 2020

Od r. 2017 sa nám podarilo udržať stabilné ceny zohľadňujúce rast cien vstupných materiálov a energií s minimálnym dopadom na spotrebiteľa. Medziročný nárast bol spravidla menší ako 2% a celý r. 2019 sme ceny udržali stabilné. Dopad zdražovania materiálov je znova minimalizovaný, avšak prudký nárast nákladov v súvislosti s minimálnou mzdou a následnými odvodmi nedokážeme korigovať inak ako zvýšením cien výrobkov.
Nárast min. mzdy za toto obdobie predstavuje až 35% (r. 2017: 435€ => r. 2020: 580€), čo nám nominálne predražilo výrobu palcových rukavíc o cca 2 €. Paradoxne sa táto skutočnosť najviac prejaví u jednoduchých a relatívne lacnejších výrobkoch ako sú napríklad palcové rukavice.

Aktuálny obchodný cenník je pre registrovaných a prihlásených obchodných partnerov dostupný v časti "Na stiahnutie". Na vyžiadanie Vám ho zašleme e-mailom.  Cenník je platný od 01/02/2020, resp. do výpredaja aktuálnych skladových zásob.

Poznámka: Nový cenník ruší platnosť predchádzajúceho cenníka a spoločnosť SAFEPRO s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien.

S nami sa nepopálite ...

... svojich klientov už viac ako 25 rokov profesionálne, účinne, spoľahlivo a bezpečne CHRÁNIME PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI.

SAFEPRO s.r.o. je tuzemským výrobcom a dodávateľom špeciálnych OOP proti tepelným rizikám. Začiatky našej činnosti spadajú do rokov 1990-91 a priamo nadväzujú na dlhoročné skúsenosti stabilných obchodných partnerov. Popri výrobe a distribúcii OOP je naša činnosť zameraná aj na technické textílie a ochranu technológií pred všetkými druhmi tepelných rizík v priemysle. Naše produkty sú určené pre všetky prevádzky s náročnými tepelnými procesmi.

Viac informácií nájdete v jednotlivých sekciách týchto stránok a radi Vám ich poskytneme aj formou konzultácie.

Produktový katalóg nájdete v časti "Na stiahnutie", atuálny cenník a ďalšia potrebná dokumentácia sú dostupné po registrácii a prihlásení.


Produkty


Tepelné riziká (teplo a/alebo oheň), následky a ochrana pred nimi

Naše výrobky a technické textílie poskytujú profesionálnu ochranu pred všetkými druhmi tepelných rizík (šírenie plameňa, kontaktné teplo, konvekcia - otvorený plameň, sálavé teplo, postrek taveninou - roztaveným kovom), ktoré môžu Vás, Vašich pracovníkov, alebo Vaše technológie ohroziť v agresívnom priemyselnom prostredí.

Na týchto stránkach nájdete stručný prehľad našich výrobkov a potrebné vysvetlenia v súlade s legislatívou a platnými technickými normami v oblasti ochrany pred teplom.

Typy použitých materiálov:

Safepro, s.r. o.

 
Výber jazyka  EN 
SAFEPRO s.r.o. Pekná 10, 040 01 Košice
Tel: 0905 651 814
Sídlo: Lesná 6, 040 01 Košice
e-mail: safepro@safepro.sk